Вера Стефанова Стоянова - Доспевска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600090310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; пл. "Народно събрание" 12
Телефон: (02) 9870725
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 09.6.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.08.2009 г.

Печат   Имейл