Венцислав Станойчев Джалев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600340810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. Б, ет. 4, к-ра 417
Телефон: (02) 9861180
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №12 / 20.7.1990 г.

Печат   Имейл