Венцислав Огнянов Панчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1200140110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" № 42, ет. 3, ап. 10
Телефон: (02) 9864082
Факс: (02) 9801200
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 17.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №81 / 17.2.1993 г.

Печат   Имейл