Венцислав Илиев Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800096510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №1-А, ет. 3, ст. 340
Телефон: (087) 6187263
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.

Печат   Имейл