Венцислав Димитров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500443810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Г. С. Раковски" № 127
Телефон: (02) 9376841
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.10.2010г.

Печат   Имейл