Венцеслав Енчев Савов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800198810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Княз Дондуков" №5, вх. 1, ет. 3, ап. 8
Телефон: (02) 9874229
Факс: (02) 9874229
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.6.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 24.4.1996 г.

Печат   Имейл