Венко Стоянов Пенчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400092810
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света гора" 2, ет. 2, ст. 12. Телефон: (088) 8621427

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 08.11.2000 г.

Печат   Имейл