Венецко Жиков Цоков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300220810
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Люлин планина" 24
Телефон: (02) 4416121
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №92 / 12.5.1993 г.

Печат   Имейл