Венета Димитрова Шишкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600388310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Славянска" 22, ап. 11
Телефон: (02) 9896731
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 21.10.1998 г.

Печат   Имейл