Венера Николова Безина

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300196210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 4, к-ра 422
Телефон: (02) 9806061
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 22.6.1994 г.

Печат   Имейл