Венелин Славчев Славчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900259410
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Лозенец; град: гр. София; ул. "Янко Софийски войвода" № 22
Телефон: (02) 9632656
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 11.10.2004 г. до 11.10.2005 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 29.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл