Венелина Ненова Павлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000192510
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Чумерна" 25, ет. 2, ап. 4
Телефон: (088) 9643513
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.8.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 23.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 23.7.2003 г.

Печат   Имейл