Величко Борисов Кременски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000134010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к-ра 345
Телефон: (02) 8555803
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.

Печат   Имейл