Величка Петрова Върбанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500348710
Колегия: София
Адрес: 1111; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Максимов" №35, вх. "Б" , ет. 1, ап. 3. Телефон: (089) 5529146

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 05.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 05.4.1995 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 01.11.2007 г. до 01.11.2009 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 12.12.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 12.05.2009 г. до 12.05.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 26.02.2010 г. до 26.02.2013 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 04.02.2011 г. до 04.08.2011 г.

Печат   Имейл