Величка Николова Маджарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900139610
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Бъкстон", бл. 8, вх. 1, ет. 1
Телефон: (02) 8551865
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 04.11.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2008 г.

Печат   Имейл