Величка Костадинова Костадинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700204010
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Три уши" № 8, ет. 4.
Телефон: (02) 9814913
Факс: (02) 9814923
E-mail: kostadinova@еmeabg.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №39 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл