Величка Иванова Келеведжиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500407710
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София-град; община: Столична; град: гр.София; ул. "Алдомировска" № 114
Телефон: (02) 9200986
Факс: (02) 9200669
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 05.7.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.04.2006 г.

Печат   Имейл