Величка Дончева Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400372410
Колегия: София
Адрес: 1797; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-1", бл 99Б, вх. Б, ет. 5, ап. 12
Телефон: (02) 8703173
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 20.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 20.6.2001 г.

Печат   Имейл