Велина Рускова Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300107110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; бул. "Македония" №4, ап. 2.
Телефон: (02) 8513926
Факс: (02) 9531118
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №57 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл