Велина Мартинова Мартинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100136410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 59
Телефон: (02) 9809152
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 13.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 13.9.1995 г.

Печат   Имейл