Велимир Милков Атанасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800460010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Проф. Н. Михайлов" №7 - А, ап. 6. Телефон: (02) 9806318
Факс: (02) 9806318

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 21.1.2009 г.

Печат   Имейл