Вела Иванова Кривинска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500158710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 4, к-ра 422
Телефон: (02) 9806061
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 27.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 27.10.1992 г.

Печат   Имейл