Вася Цветанова Боянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600171710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 2, офис 229
Телефон: (02) 9376855
Факс: (02) 9376855
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 25.5.1999 г.

Печат   Имейл