Васка Георгиева Томова - Тончева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200071410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Хан Аспарух" 42, ет. 1
Телефон: (02) 9880640
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 22.3.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.08.2006 г.

Печат   Имейл