Васка Атанасова Дечева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600331510
Колегия: София
Адрес: 1748; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-1", бл. 74, вх. 1, ет. 16, ап. 90
Телефон: (02) 751288
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 12.2.1997 г.

Печат   Имейл