Васил Христов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200249610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 15
Телефон: (088) 6555666
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 30.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.01.2007 г.

Печат   Имейл