Васил Стоянов Дахтеров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000410910
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цариградско шосе" № 5, вх. Б
Телефон: (02) 9441804
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 25.1.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2009 г.

Печат   Имейл