Васил Стоилов Лазаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500305410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, к-ра 325
Телефон: (02) 9890426
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 22.3.2000 г.

Печат   Имейл