Васил Петков Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700314110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 149Б, ет. 3, к-ра "Варчев"
Телефон: (02) 9800952
Факс: (02) 9800951
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №66 / 26.2.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл