fbpx

Васил Николаев Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800580910
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: София; град: София; ул. "Фр. Ж. Кюри" №69, бл. 312, ап. 22. Телефон: (088) 9201193

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.2.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.