Васил Ненов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800240910
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: Ботевград; бул. "България" 1, ет. 2
Телефон: (0723) 66176
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 31.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 17.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 17.2.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 02.01.2006 г.

Печат   Имейл