Васил Илиев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500289710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Солунска" 38, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 9865843
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.9.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 18.9.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.11.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл