Васил Иванов Стойчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400094710
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" №84 - 86, ет. 8, офис. 43. Телефон: (088) 8989599

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 06.12.2000 г.

Печат   Имейл