fbpx

Васил Иванов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900230910
Колегия: София
Адрес: 2230; област: Софийска; община: Костинброд; град: Костинброд; ул. "Охрид" 9 Телефон: (0721) 66412

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.5.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 24.12.1984 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-330 / 01.3.1985 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.06.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 10.08.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 21.02.2012 г. до 21.02.2015 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.06.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 03.10.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.05.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2012 г. до 20.12.2015 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 07.06.2013 г. до 07.12.2013 г.