Васил Иванов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200247710
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ж.к. Север, бл. 2, вх. В, ет. 4. ап. 10
Телефон: (0723) 61439
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 12.2.1997 г.

Печат   Имейл