Васил Драголов Драголов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600364010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, кантора 324
Телефон: (088) 4457075
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.3.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №4 / 14.3.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №602 / 28.3.1980 г.

Печат   Имейл