Васил Григоров Белев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100316710
Колегия: София
Адрес: 2100; област: Софийска; община: Елин Пелин; град: Елин Пелин; ул. "Кирил и Методий" 3
Телефон: (0725) 2718
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.10.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 18.04.2006 г.

Печат   Имейл