Васил Гаврилов Начков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700045710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. ""Княз Борис І"" № 98, партер Телефон: (02) 9875708

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.4.1964 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 06.2.1964 г.

Печат   Имейл