Васил Вълчев Христакиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800455610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Позитано" №9, вх. "Б" , ап. 17. Телефон: (02) 9877619
Факс: (02) 9877619

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 16.12.2008 г.

Печат   Имейл