Васил Владимиров Мароков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100258110
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Шандор Петьофи" 38
Телефон: (02) 9574417
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 07.4.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 19.01.2006 г.

Печат   Имейл