Васил Бонев Трендафилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400142510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 8
Телефон: (02) 9866891
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.7.1988 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 30.6.1988 г.

Печат   Имейл