Васил Александров Янев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700033010
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Ген. Скобелев" 62, вх. Б, ет. 2, ап. 23
Телефон: (02) 9804421
Факс: (02) 9804421
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 17.3.1999 г.

Печат   Имейл