Василка Станчева Христова-Блескова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400034310
Колегия: София
Адрес: 2170; област: Софийска; община: Етрополе; град: гр. Етрополе; ул. Георги Димитров 2
Телефон: (0720) 62231
Факс: (0720) 62231
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.1978 г.

Печат   Имейл