Ваня Якимова Трифонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400249010
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Нишава" 61, вх. А, ет. 5, ап. 11 Телефон: (02) 8597171

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 14.7.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.08.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.02.2013 г.

Печат   Имейл