Ваня Христова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500344910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Триадица" №5 - Б, ет. 3, офис. 314.
Телефон: (088) 8403381
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.3.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.04.2009г.

Печат   Имейл