Ваня Николаева Седефова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500103810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "6-ти септември" 13, вх. А, ет. 2
Телефон: (02) 9881355
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №68 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл