Валери Петров Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000397210
Колегия: София
Адрес: 4000; област: Пловдивска; община: Пловдив; град: Провдив; ул. "Райко Попович" 6
Телефон: (032) 268677
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 22.6.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 24.10.2005 г.

Печат   Имейл