Валери Денчев Заков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000278910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Денкоглу" 12-14
Телефон: (02) 9866761
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 01.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 01.12.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.11.2011г.

Печат   Имейл