Валери Борисов Борисов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000424110
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София-град; община: Слатина; град: София; ул. "Генерал Щерю Атанасов" № 5.
Телефон: (02) 9655101
Факс: (02) 8656013
E-mail: valerib@techno_link.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 29.9.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.08.2011г.

Печат   Имейл