fbpx

Валерия Родопова Диева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900575110
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Атанас Узунов" №40, ет. 4, ап. 8. Телефон: (02) 9731762

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.